Địa chỉ và số điện thoại các cơ quan Công An Quận 8

Lượt xem: 12.072

Danhbabaove.org xin gửi đến các công ty bảo vệ số điện thoại cũng như địa chỉ của các cơ quan Công An Quận 8, Tp.HCM.

Việc nắm bắt được địa chỉ và số điện thoại của các cơ quan Công An tại khu vực mình bảo vệ  là điều hết sức cần thiết đối với những nhân viên bảo vệ để yêu cầu hổ trợ trong những tình huống khẩn cấp. Các công ty bảo vệ  phải cung cấp thông tin này cho nhân viên bảo vệ  để đối phó với những tình huống xảy ra tại mục tiêu bảo vệ.


Các Cơ Quan Công An tại Quận 8:
Công An Phường  Đại Chỉ  Số Điện Thoại
P. 1 338 Dương Bá Trạc, P. 1, Q. 8, TP.HCM (08)3856 9056
P. 2 49-51 Dạ Nam, P. 2, Q. 8, TP.HCM (08)3850 4541
P. 3 104/106 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP.HCM (08)3856 9117
P. 4 238, Đường Số 8, P. 4, Q. 8, TP.HCM (08)3850 4673
P. 5 1227 Phạm Thế Hiển, P. 5, Q. 8, TP.HCM (08)3850 4679
P. 6 1768 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8, TP.HCM (08)3850 4560
P. 7 83028 Phạm Thế Hiển, P. 7, Q. 8, TP.HCM (08)3980 0092
P. 8 110 Hưng Phú, P. 8, Q. 8, TP.HCM (08)3855 8280
P. 9 361 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, TP.HCM (08)3855 6119
P. 10 548-550 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP.HCM (08)3855 7657
P. 11 10 Nguyễn Quyền, P. 11, Q. 8, TP.HCM (08)3855 9060