Địa chỉ và số điện thoại các cơ quan Công An Quận 5

Lượt xem: 8.466

Danhbabaove.org xin gửi đến các công ty bảo vệ số điện thoại cũng như địa chỉ của các cơ quan Công An Quận 5, Tp.HCM.

Việc nắm bắt được địa chỉ và số điện thoại của các cơ quan Công An tại khu vực mình  bảo vệ  là điều hết sức cần thiết đối với những nhân viên bảo vệ để yêu cầu hổ trợ trong những tình huống khẩn cấp. Các  công ty bảo vệ  phải cung cấp thông tin này cho  nhân viên bảo vệ  để đối phó với những tình huống xảy ra tại mục tiêu bảo vệ.


Các Cơ Quan Công An tại Quận 5:
Công An Phường  Đại Chỉ  Số Điện Thoại
P. 1 40 Hàm Tử, P. 1, Q. 5, TP.HCM (08)3923 4550
P. 2 165 Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5, TP.HCM (08)3923 4551
P. 3 184 Trần Bình Trọng, P. 3, Q. 5, TP.HCM   (08)3923 4549
P. 4 2f Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5, TP.HCM (08)3835 4924
P. 5 77-79 Nghĩa Thục, P. 5, Q. 5, TP.HCM (08)3923 4504
P. 6 23, Nguyễn Văn Đừng, P. 6, Q. 5, TP.HCM (08)3923 5687
P. 7 80-82, Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Q. 5, TP.HCM (08)3923 8234
P. 8 55, An Dương Vương, P. 8, Q. 5, TP.HCM (08)3835 4780
P. 9 134b, Nguyễn Tri Phương, P. 9, Q. 5, TP.HCM (08)3835 7309
P. 10 89a, Hải Thượng Lãn Ông, P. 10, Q. 5, TP.HCM (08)3855 2593
P. 11 183, Lương Nhữ Học  P. 11, Q. 5, TP.HCM (08)3855 4412